E-News‎ > ‎

กิจกรรมโรงเรียน

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/school/pr/news/2016-02-04_19-38-50.png
โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  นำนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล  ร่วมงานบัณฑิตน้อย    
ที่ โรงเรียนชุมชนนาด้วง   วันที่ 16  มีนาคม  2559 


Comments