ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

ข้อมูลทั่วไป  
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520383
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  520383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMSUIHUYPRADUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ตำบล :
  นาดอกคำ
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042870184
โทรสาร :
  042870184
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.
ข้อมูลบุคลากร  


Comments